helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash.jpg

Koostööõpe

Ainekursus kutse-, kesk- ja ülikooli õppeprogrammis!

Koostööõpe Sinu koolis!

Võta meiega ühendust, et ka Sinu kooli /
kogukonna õpilased Koostööõppest osa saaksid!

Mis väärtust Koostööõppe ainekursus pakub?
Koostööoskused

Noored õpivad eluliselt üliolulisi oskuseid: koostööoskuseid.

Hea keskkond

Õpilaste seas tekib emotsionaalselt hea keskkond ja tugev side kodulinnaga – õpilased tunnevad end klassikaaslaste seas hästi, on märgatavalt vähem kiusamist ja rohkem mõistmist; tõenäolisem kodulinna panustamine/ jäämine/ naasmine.

Inspiratsioon

Noored saavad inspiratsiooni meelemürgivabaks lõbutsemiseks.

Vaimne tervis

Panustab noorte vaimse tervise probleemide ennetamisesse.

Mitteformaalne õppemeetod on Euroopa Liidu noorsootöös laialt tunnustatud meetod emotsionaalse intelligentsuse ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Koostööõppe simulatsioonitunnid on üles ehitatud vastavalt Kolb’i õppimistsüklile. Simulatsioonitunnid algavad tegevusega, mille pinnalt saadakse teatavad tulemused. Pärast tegevust arutletakse grupis esiteks simulatsiooni üle: mis toimus, miks ja kuidas. Järgmisena arutletakse selle üle, kuidas simulatsioonis esile tulnud olukorrad päriselus kajastuvad.

Üks näide meie õppemängudest.

Selle mängu järel arutletakse grupis nii kommunikatsiooni ja -barjääride kui ka usalduse teemadel.

catalyst-9.jpg

Koostööõpe

Koostööõppe aines kasutame mitteformaalse õppe meetodit ehk simulatsioone, mänge ja muid tegevusi, et noored saaksid tunnis päriseluga võimalikult sarnase kogemuse. Abstraktset juttu me ei räägi, selle asemel asuvad õpilased kaasahaaravasse tegevusse.

 

Pärast tegevust arutame üheskoos läbi, mis juhtus ja miks, mida keegi tundis ning kuidas see kõik päriseluga seostub.

 

Õpilased õpivad läbi grupivestluses tekkinud “ahaa”-momentide, selliselt kinnistub õpitu kõige tugevamalt.

Koostööõpe sobib noortele ja täiskasvanutele alates ca 15. eluaastast: keskkooliastmes, kutseõppes ja ülikoolis õppijatele.

_DSC0001-2.jpg

Koostööoskused, mida Koostööõppe ainekursusel õpitakse:

Tunnetest rääkimine

Tunnetest rääkimine on väga normaalne nähtus ja igati teretulnud

Kuulamine

Teiste mõtteid, tundeid ja arvamusi austavalt kuulama

Analüüsimine

Analüüsima omaenda ja teiste tegevuse motiive

Väljendamine

Oma tundeid, mõtteid ja arvamusi väljendama

Suhtumine

Suhtuma rahumeelselt sellesse, et inimestel on asjadest erinevad arusaamad

Lahendamine

Konflikte rahumeelselt lahendama

Planeerimine

Oma edasisi eluvalikuid tervislikumalt planeerima

Jaanus Väljamäe

Keila linna kultuurinõunik

Pilootprojektis osalenud õpilased jäid tundidega väga rahule ja õppisid olulisi sotsiaalseid oskusi.

 

Jätkame Metamorfoosiga koostööd ka edaspidi!

Tagasiside õpilastelt

2020. aasta sügisel läbi viidud pilootprojektis osalenud Keila Kooli õpilased tõid välja, et tunnid ühendasid klassikaaslaseid, aitasid omavahel paremaid suhteid luua ja üksteise seltsis vabamalt tunda.

 

Noorte tagasiside järgi on nad meie tundides õppinud väärtustama selliseid koosviibimisi, kus meelemürgivabalt koos lõbutsetakse ja sisukate teemade üle arutletakse.

Näiteks toodi välja veel:

Sain klassikaaslastega palju lähedasemaks. Enese tunnete peegeldamine aitab mul ennast paremini aktsepteerida.

Kuna ma ise olen suhteliselt vaikne ja kinnine inimene, siis tänu erinevatele aktiivsetele mängudele ja arvamuste avaldamisele olen jõudnud enda mugavustsooni ja tunnen ennast julgemana.

Õppisin, et kõigil ei pea kõigis küsimustes olema samasugune arvamus, nagu minul.

Samuti näen nüüd suuremat väärtust sellistel koosolemistel, kus meelemürgivabalt lõbutsetakse ja arutatakse sisukate teemade üle.

Ma sain mängulisuse ja vabam on suhelda klassikaaslatega. Võiks rohkem olla selliseid tunde. Väga tore on olnud ning naerda on palju saanud!

Tule juhendajaks!

Mõte sellest, et aitad noortel õppida eluks üliolulisi oskuseid ja hoiakuid, paneb Sul silma särama? Oled enesearengu teemadest sissevõetud? Soovid ka enda juhtimis- ja koostööoskust arendada? Kui Su sisemine hääleke kõlas reipalt “jah, jah, jah!”, siis kandideeri Koostööõppe Juhendajaks!

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas tellida?

Kui suur võiks olla grupp?

Kus saan jälgida teie tegevusi?

Kirjuta meile metamorfooos@gmail.com

 

Koostööõpe toimib kõige paremini gruppides, kus on 15-25 inimest.

 

Facebookis  @Metamorfooos

Instagramis  @Metamorfooos

YouTube'is   @Metamorfoos

Meie koostööpartnerid
Keila%20logo%20-%20uus_edited.png